NIEUWS

 

14 november 2021 Caritaszondag

 

De Werelddag van de armen wordt in ons bisdom ieder jaar gebruikt om aandacht te vragen voor de caritas, de zorg voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Dit jaar was het thema "Stel je voor...". Op 14 november is er voor dit doel gecollecteerd. Door de coronamaatregelen kunnen er maar weinig mensen naar de kerken komen. Daarom brengen we ook ons bankrekeningnummer onder de aandacht: NL79TRIO0198107439 ten name van IPCI Zaanstreek. Uw gift, in de collecte of via de bank, is zeer welkom en nodig. We danken u bij voorbaat voor uw hulp.

 

 

Afscheid Els Heine

 

Na vele jaren van actieve betrokkenheid bij de caritas, was voor Els Heine (links op de foto) helaas toch het moment van afscheid als bestuurslid aangebroken. Dat was noodzakelijk geworden i.v.m. de spelregels vanuit het Algemeen Reglement. Het was door de coronamaatregelen al een paar keer uitgesteld, maar op 29 juni 2021 was het toch echt zover. Als dank voor het inzet voor de IPCI kreeg zij een mooi boeket, een cadeaubon en een toespraak met (terecht) veel lovende woorden van Frans van Rooij (de voorzitter, rechts op de foto). In het midden staat Patricia Beenen (bestuurslid). Els blijft gelukkig lokaal nog wel actief voor onze IPCI. 

 

En nu we het er toch over hebben: bent u of kent u iemand die zich via onze IPCI ook wel als vrijwilliger zou willen inzetten? Meld het ons! Er zijn verschillende mogelijkheden om bestuurlijke ervaring op te doen of om daadwerkelijk hulp te bieden.

 

 

Jaarverslag 2020

In de vergadering van 2 maart 2021 is het jaarverslag 2020 vastgesteld. U kunt deze hier lezen.

 

 

Nieuwe folder

  

Onze IPCI heeft een nieuwe folder laten drukken. Hiermee kunnen we kerkbezoekers of andere geïnteresseerden informeren over onze achtergronden, doelstellingen en contactgegevens. Hier kunt u deze folder ook bekijken.

 

 

Geld over?

 

De corona lockdown geeft problemen, maar ook kansen. Zo zijn er veel mensen die hulp nodig hebben, maar ook veel mensen die hun eindejaarsuitkering niet kunnen uitgeven aan vuurwerk, kerstcadeaus of vakanties. Het zou mooi zijn als we deze mensen bij elkaar kunnen brengen. Wij nodigen u daarom uit om mee te doen aan de eindejaarsactie: Geld over deze jaarwisseling?  

Er zijn drie doelen: een corona-project in Kenia, voedselhulp voor migranten in ons bisdom, en onze IPCI Zaanstreek. U kunt zelf kiezen waar uw bijdrage heen gaat.

Lees hier meer.

 

 

15 november 2020 Caritaszondag

 

De Werelddag van de armen wordt in ons bisdom ieder jaar gebruikt om aandacht te vragen voor de caritas, de zorg voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. In deze tijd ligt het voor de hand dat we denken aan de mensen die getroffen zijn door de coronapandemie die ook in onze omgeving grote gevolgen heeft. Het bisdom geeft als suggestie: het vormen van een coronanoodfonds. De IPCI wil dat voor de Zaanstreek doen. Op 15 november zal er voor dit doel gecollecteerd worden. Omdat er maar weinig mensen naar de kerken kunnen komen brengen we ook ons bankrekeningnummer onder de aandacht: NL79TRIO0198107439 ten name van IPCI Zaanstreek. Met de vermelding “coronanoodfonds” geeft u aan waaraan we uw gift mogen besteden. We hebben al hulpvragen en verwachten dat er nog meer zullen komen. Daarom is uw gift, in de collecte of via de bank, zeer welkom en nodig. We danken u bij voorbaat voor uw hulp.

 

 

Vrijwilligersbijeenkomst  

 

I.v.m. de coronamaatregelen kan de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in 2020 helaas niet doorgaan.

 

 

Schenking

 

Om ons werk te kunnen blijven doen is het nodig dat we over voldoende financiële middelen beschikken. Hulp verlenen kost nu eenmaal geld. De laatste jaren teren we steeds in op ons “kapitaal”. Daarom doen we regelmatig een beroep op iedereen om ons financieel te steunen. Dat gebeurt door collectes in de kerken, door donaties en door giften in natura (bijv. voor de Voedselbank en de Kledingbank).

Er is nog een middel dat we graag onder uw aandacht willen brengen: vorig jaar ontvingen we een schenking uit de erfenis van een parochiaan van de Bonifatius. In een testament kan een goed doel worden aangegeven als erfgenaam. We willen u graag in overweging geven om daarbij te denken aan de IPCI Zaanstreek. Als u er meer over wil weten dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester. Voor de voortgang van ons werk op lange termijn kan dit heel belangrijk zijn.

 

 

Voedselbanken

In deze voor veel mensen bijzondere en eenzame dagen tijdens de corona-crisis wil het bestuur van de Caritas in de Zaanstreek aandacht vragen voor het goede werk van de Voedselbank.
Nu ook de kerken nog voor langere tijd gesloten blijven en Pasen slechts in de eigen huiselijke kring mag worden gevierd, doen wij via deze nieuwsbrief een beroep op u.
Nee, we vragen u niet om houdbaar voedsel te doneren. Dat kan alleen bij de Voedselbank zelf; op speciaal daarvoor bestemde locaties.
Zie daarvoor de website https://zaanstreek.voedselbankennederland.nl.
De gezamenlijke Caritasinstellingen in de Zaanstreek vragen u om in plaats van etenswaren geld over te maken, zodat de Voedselbank - juist in deze moeilijke tijden van schaarste -  daar iets extra’s van kan kopen voor de vele gezinnen en personen, die wekelijks een voedselpakket mogen afhalen.
Wij vragen u om geld te storten op bankrekening NL79 TRIO 0198107439 ten name van IPCI Zaanstreek onder vermelding van AKTIE VOEDSELBANK. Het bestuur van de IPCI Zaanstreek zal het totaalbedrag van uw giften verhogen met een eigen extra bijdrage aan de Voedselbank.

Wij hopen hiermee dat Pasen licht zal brengen bij zovelen die met heel weinig geld rond moeten komen en die de hulp van ons hard nodig hebben.

Hartelijk dank! Mede namens het bestuur en alle vrijwilligers van onze Caritas.

Bloemengroet
Bloemengroet
Periodiek verzorgt of betaalt onze IPCI de "bloemengroet" voor de vieringen in de JC Zaanstad. Alle maatregelen rondom het Corona-virus hebben ook veel impact op de mensen die in de gevangenis zitten. Om te voorkomen dat gedetineerden mogelijk besmet zouden raken, ook binnen de gevangenis, zijn alle activiteiten stopgezet. Er zijn dus ook geen kerkdiensten of gebedsbijeenkomsten.  Dat betekent dat de mannen hierbinnen een groot deel van de dag op hun cel zitten. Bezoek van familie en vrienden is ook niet mogelijk. Daarom was het heel mooi om de mannen te laten weten dat er aan hen gedacht wordt door de mensen uit de kerken in de omgeving. Zo hebben op woensdag 1 april  alle gedetineerden in JC Zaanstad een bloem gekregen (dat betekende ongeveer 850 bloemen). Onze IPCI heeft een extra bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken. Wij ontvingen dit berichtje (met foto) als dank:

Mede namens de gedetineerden en geestelijk verzorgers in JC Zaanstad wil ik jullie hartelijk bedanken voor de bloemen! We hebben ze vandaag uitgedeeld, ze werden met veel dankbaarheid ontvangen.  In de bijlage van deze mail, vinden jullie een foto met alle bloemen in het stiltecentrum.  hartelijke groet,  Helmine
Beleidsplan

In de vergadering van 21 januari 2020 is het beleidsplan vastgesteld. U kunt deze hier lezen.


Fietslessen allochtone vrouwen in Wormer

Diploma fietslesFietslesHet begon allemaal met een verzoek van een inwoner die graag mobieler wilde zijn, want fietsen lukte niet. Het is de ambitie van de gemeente Wormerland dat iedereen mee kan doen en waar mogelijk zelfredzaamheid te bevorderen. Tijd voor actie dus. De afdeling Werk & Inkomen zocht daarom contact met Caritas. Kunnen vrijwilligers van de Maria Magdalenakerk in Wormer misschien iets betekenen? Daar werd direct enthousiast gereageerd. Het resultaat mag er zijn: vanaf medio september waren er iedere dinsdag en woensdag fietslessen voor volwassenen.

De lessen zijn vanaf 20 november wekelijks alleen op woensdag vanaf 9.30 uur bij de kerk. Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie en thee. De les duurt tot ongeveer 11.00 uur. Deelnemers kunnen net zo lang meedoen totdat zij kunnen fietsen. Inmiddels zijn er al 16 deelnemers (15 vrouwen en 1 man), waaronder veel nieuwkomers. Via een fietsproject bij Zaanstad krijgen zij een fiets waarmee zij fietsles krijgen op het terrein van de kerk. In de praktijk blijkt dat het verkeersinzicht vaak nog niet goed is of dat zelfstandig fietsen nog niet lukt.

FietslesDe eerste zes dames kregen op 13 november 2019 symbolisch een fietsdiploma uitgereikt door wethouder Kees van Waaijen. Van de Caritas ontvingen zij als beloning een mooie dubbele fietstas en een reparatiesetje. Voor de gelegenheid hadden enkele allochtone dames lekker gekookt voor de vrijwilligers. Het was een gezellige bijeenkomst. Het fietsproject bleef niet onopgemerkt bij Nils Beenen van Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). Hij schonk namens het bedrijf - dat ook een groot project in Wormerland heeft uitgevoerd - twee mooie damesfietsen met als doel om iets te doen tegen sociaal isolement.

Heeft u ook een fiets over en wilt u deze schenken aan dit project, neem dan contact op met Arno Korver d.m.v. een e-mail aan secretaris@ipci-zaanstreek.nl.